Ef 5, 19-20


Przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

To wspólna przestrzeń modlitwy dla każdego! Chcemy, żeby to był czas pełnego radości doświadczania Bożej obecności wśród nas. Spotykamy się, aby wspólnie uwielbiać, słuchać Słowa Bożego, modlić się za siebie, umacniać się świadectwem wiary. Bóg jest pośród nas i pragnie nam błogosławić. To śródtygodniowe spotkanie jest zastrzykiem Bożej energii na drugą połowę tygodnia.

ŚRODOWE WIELBIENIE

godz. 18.00, salka “pod kaplicą” w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na os. stare Żegrze.