Napisz do nas

kontakt@natanael.org.pl

Jak dołączyć do Wspólnoty?

Wystarczy chcieć. Nasza wspólnota nie ma formalnego członkostwa. Natomiast jedyne warunki wynikają z jej natury (eklezjalnej) i celu (akceptacja).

Co to znaczy?

Członkowie wspólnoty zgadzają się co do:

  • Celu wspólnoty. Akceptują zawartą w nim drogę – ewangelizacja i budowanie środowiska, w którym rozwija się wiara. Podejmują się służby, „czynienie” nie tylko uczniów, ale uczniów gotowych do służby; wspieranie innych w służbie.
  • Wspólnota jest częścią Kościoła Rzymskokatolickiego, więc to, co cechuje Kościół, cechuje również wspólnotę. Czyli:
  1. Założycielem wspólnoty jest Jezus Chrystus – Kościół uznaje Jego autorytet,
  2. Tworzą ją osoby, które znają Jezusa osobiście,
  3. Jednoczy, ożywia, odnawia i spaja ją Duch Święty,
  4. Jest misyjna – jej podstawowym zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu

Stowarzyszenie "Natanael"

ul. Leszka 57A

61-062 Poznań

NIP 7822497059

REGON 301384648

KRS 0000351915

Numer konta: 48 1090 1359 0000 0001 4911 7895

CEL

Stowarzyszenie “Natanael” zostało powołane do wspierania inicjatyw edukacyjno-wychowawczych mających na celu integralny rozwój człowieka. Szczególnym obszarem działania Stowarzyszenia jest organizacja obozów zimowych i letnich. Prowadzi działalność pożytku publicznego, ale nie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

 

FINANSE WSPÓLNOTY

Jedynym źródłem przychodu są darowizny od osób fizycznych i prawnych.

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd

Sebastian Kujath

Emilia Kujath

Michał Janowicz

Komisja rewizyjna:

Magdalena Szkopek

Marek Mikołajczak

Michał Szymański