Celem naszej wspólnoty jest głoszenie Dobrej Nowiny, by jak najwięcej ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa, a także mogło razem z nami budować stabilne środowisko wzrostu wiary i życia, stając się gotowymi do służby i dzielenia się wiarą.

Cel wyznacza nam kierunek działania – w pierwszej kolejności zajmujemy się głoszeniem Dobrej Nowiny i pomaganiem sobie w stałym rozwoju duchowym.

Filary na którym się opiera się nasze życie wspólnotowe to:

 1. Regularne czytanie i poznawanie Słowa Bożego,
 2. Modlitwa osobista
 3. Spotkania biblijne małych grup – dawanie i otrzymywanie wsparcia w wierze
 4. Cotygodniowe spotkania modlitewne
 5. Comiesięczna Eucharystia wspólnotowa
 6. Letni obóz wspólnotowy – LOW

W ciągu roku mamy też okazje uczestniczyć w weekendowych rekolekcjach oraz konferencjach. Są też wydarzenia dające możliwość do jeszcze lepszego poznawania się jak ciekawe warsztaty, górskie wyprawy, spływy kajakowe i inne wycieczki. Wspólnota gromadzi osoby dorosłe, rodziny, młodzież i dzieci.

Liderzy, Misje i Służby

Lider Wspólnoty

Robert Toporski, który razem ze swoją żoną Kasią wiele lat temu zainicjował powstanie wspólnoty.

Rada wspólnoty

Nad słusznością decyzji podejmowanych wewnątrz Wspólnoty czuwa jej Rada, w skład której wchodzą liderzy poszczególnych Misji i Służb.

Misje

Misje, czyli wychodzenie do osób spoza wspólnoty. Ta służba w pierwszej kolejności skierowana jest do osób, które nie przyjęły jeszcze Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Podstawowy cel Misji to głoszenie Ewangelii.
W ramach misji prowadzone są również grupy zapewniające duchową formację tym, którzy uwierzyli Jezusowi i chcą swoją wiarę umacniać i ugruntowywać, aż do momentu, gdy osoba taka uzyska osobistą dojrzałość w wierze. Zadaniem Misji jest także integracja nowych członków z resztą wspólnoty.

Misja Dorosłych – nastawiona na docieranie z Dobrą Nowiną do osób powyżej 18 roku życia (studenci, małżeństwa, pojedynczaki w różnym wieku, rodziny).

Misja Młodzieżowa – obejmuje swoją pracą dwie grupy wiekowe: dzieci od 9 do 13 roku życia oraz młodzież od 14 do 18 lat.

Więcej szczegółowych informacji na temat działań misyjnych w dziale CO ROBIMY.


Służby

Osoby, które swoją pracą, czasem i talentami dzielą się z braćmi i siostrami w ramach Wspólnoty. Służb i osób im oddanych jest wiele.

Służba i Misja są podstawowym miejscem, gdzie możemy wzrastać w wierze, osobistej relacji z Bogiem i budować swoją dojrzałość. To po prostu ciąg dalszy naszej formacji.

Służba Modlitewna

zapewnia modlitewne wsparcie w powierzonych intencjach m.in. modlitwa codzienna za członków wspólnoty: dorosłych oraz dzieci, modlitwa obejmująca osoby w kryzysie, modlitwa w intencjach ewangelizacji oraz innych działań wspólnoty.

Służba Prorocza

to modlitwa szczególnie skupiona na wstawiennictwie i wykorzystywaniu daru prorokowania do wsłuchiwania się w Boże Serce i Jego Słowo. Służba ta zapewnia modlitwę wstawienniczą np. podczas Środowego Uwielbienia, Letniego Obozu Wspólnotowego, innych dedykowanych wydarzeń.

Służba Uwielbienia

prowadząca modlitwę uwielbienia podczas cotygodniowych spotkań Wspólnoty, rekolekcji, obozu i Eucharystii.

Służba Nauczająca

przygotowująca nauczania wygłaszane podczas spotkań modlitewnych.

Służba Formacji Ustawicznej

dbająca o program formacji członków Wspólnoty, przygotowująca konspekty spotkań Małych Grup.
Animator małej grupy formacyjnej – prowadzenie Małej Grupy formacyjnej według określonych celów i przy wsparciu wspólnotowych materiałów formacyjnych.

Służba Miłosierdzia

celem jej jest pomoc osobom samotnym, starszym, nastawiona również na reagowanie na potrzeby członków Wspólnoty, przyłączanie się do wielorakich akcji wspierających pomoc humanitarną.

Służba Tech

to nagrywanie środowych konferencji, obsługa techniczna spotkań wspólnotowych oraz prowadzenie stron internetowych i mediów społecznościowych.

Służba Obsługi Stołu

to służba zajmująca się organizacją Agapy po spotkaniach modlitewnych i Eucharystii, koordynacją zaopatrzenia na spotkania, wyjazdy, a także monitoringiem zasobów.

Służba Rodzinna

przygotowuje i przeprowadza inicjatywy w środowisku małżeństw i rodzin z dziećmi w parafii oraz we Wspólnocie.

Służba Rozpoznawania Darów

pomaga odkrywać talenty i umiejętności dane przez Boga oraz zadania, w których można je wykorzystywać na Bożą chwałę.

Służba “Stowarzyszenie Natanael”

Służba Zdrowych Finansów

Służba Dobrych Życzeń

Służba Opieki nad Dziećmi

Służba Letniego Obozu Wspólnotowego

Służba Skrybów

Służba Zaopatrzenia i Magazynu

Służba Liturgiczna

Co jest potrzebne, aby podjąć służbę?

Potrzebna jest chęć. To warunek konieczny, by służba przynosiła nam satysfakcję.

Następne ważne są:

 • Osobista więź z Jezusem Chrystusem
 • Uznanie swojej słabości i przyjęcie Jego Ratunku i pomocy
 • Budowanie naszej relacji z Bogiem czyli, codzienna modlitwa i czytanie Pisma Świętego.
  To gwarancja tego, że będziemy potrafili usłyszeć Boże podpowiedzi, Jego konkretne zdania oraz kochać osoby, którym służymy.
 • Udział w spotkaniach Małej Grupy daje nam wsparcie nie tylko w służbie, ale i w naszym duchowym rozwoju.
 • Akceptacja celu Wspólnoty, abyśmy szli w jednym kierunku.

Jeżeli nie wiesz gdzie chcesz służyć możesz skorzystać z pomocy Służby Rozpoznawania Darów, która pomoże Ci odkryć do jakich zadań wyposażył Cię Bóg.