J 1, 45-50

„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».”

Naszym marzeniem i dążeniem jest głoszenie Dobrej Nowiny, pomoc w budowaniu osobistej dojrzałości chrześcijańskiej i tworzenie wspólnoty życia, wspierającej się każdego dnia.

Tym, który nas jednoczy jest Jezus Chrystus – chcemy być przez Niego prowadzeni, studiując Jego Słowo w małych grupach biblijnych, uwielbiając Go na cotygodniowej modlitwie i comiesięcznej liturgii.

Jesteśmy katolicką wspólnotą, do której należą osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Wszystkie nasze wydarzenia mają charakter otwarty – jeśli szukasz okazji do poznawania Boga i spędzenia dobrego czasu, zapraszamy!

 

CHODŹ I ZOBACZ 😉

 

Celem naszej wspólnoty jest głoszenie Dobrej Nowiny, by jak najwięcej ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa, a także mogło razem z nami budować stabilne środowisko wzrostu wiary i życia, stając się gotowymi do służby i dzielenia się wiarą.