Mk 14, 22-25

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Najważniejszym spotkaniem Wspólnoty jest comiesięczna Eucharystia. Spotykamy się na niej w kaplicy kościoła pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na os. Stare Żegrze. Mszy Świętej przewodniczy duchowy opiekun naszej wspólnoty – ks. Jan Chrzanowski, proboszcz parafii w Wojnowicach (parafiawojnowice.pl).

Podczas Eucharystii i liturgii słowa zapraszamy dzieci na odrębne nauczanie. Po Mszy Św. korzystamy z okazji do wspólnego spędzenia czasu przy kawie i ciastkach. Ostatnim elementem niedzielnego świętowania jest możliwość wzięcia udziału w konferencji ks. Jana i konwersatorium na wybrany wspólnie temat. To dobry czas na zadawanie najtrudniejszych nawet pytań i szukania na nie odpowiedzi.