Dla dzieci

Powtarzając za Papieżem Franciszkiem:

„dzieci są nadzieją”

Dlatego chcemy rozbudzać w nich pragnienie poznawania Boga, budować przekonanie, że są ukochanymi dziećmi Bożymi i zachęcać do budowania relacji z Nim poprzez modlitwę i kontakt ze Słowem Bożym.
Podczas spotkań dzieci wspólnie poznają historie biblijne i prawdy w nich zawarte. To wszystko w towarzystwie sporej ilości zabaw, dzięki czemu najmłodsi szybko się rozwijają, uczą się miłości i chętnie ze sobą przebywają.

Spotkania:

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA

REKOLEKCJE

GRUPA „101 WRÓBLI” (środy, 17.15-18.00 w parafii pw. NBM na Starym Żegrzu)

 

101 Wróbli to grupa dzieci w wieku 9-13 lat. Spotkania zaczynamy modlitwą, czytamy fragment Pisma Świętego, rozmawiamy o nim, a następnie utrwalamy główną myśl poprzez zabawy plastyczne i ruchowe.

Dlaczego nazywamy się 101 wróbli? W ewangelii św. Łukasza Jezus tłumaczy, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli (Łk 12,7). Wiele to na przykład 100, a jeszcze więcej – 101 😀

Oprócz regularnych spotkań biblijnych, w wakacje organizowane są rekolekcje półkolonijne, podczas których rozwijamy przyjaźń z Bogiem i innymi.