OPIEKUN

Naszym opiekunem duchowym i wielkim przyjacielem jest ksiądz Jan  Chrzanowski, proboszcz parafii Św. Brata Alberta  w Wojnowicach. Ksiądz Jan przewodniczy naszym comiesięcznym Eucharystiom, wspiera nas w rozwoju podczas konwersatoriów, obozów letnich i rekolekcji śródrocznych, udziela sakramentów.

LIDER

Liderem Wspólnoty jest Robert Toporski, który wiele lat temu, wraz z małżonką Katarzyną, zapoczątkował jej istnienie.

RADA WSPÓLNOTY

Nad słusznością decyzji podejmowanych wewnątrz Wspólnoty czuwa jej Rada, w skład której wchodzą liderzy poszczególnych Misji i Służb.

MISJE

Misje to Boża służba skierowana na zewnątrz Wspólnoty, w pierwszej kolejności do osób które nie przyjęły jeszcze Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. Podstawowy cel Misji jest głoszenie Ewangelii. Jednak na tym one nie poprzestają bo mają za zadanie także zapewnić duchową formację tym którzy uwierzyli Jezusowi i chcą swoją wiarę umacniać i ugruntowywać. Aż do momentu gdy osoba taka uzyska osobistą dojrzałość w wierze. Zadaniem Misji jest także integracja nowych członków z resztą wspólnoty.

Misja Rówieśnicza – nastawiona na docieranie do osób powyżej 18 roku życia (studenci, osoby dorosłe, młode małżeństwa – raczej bez dzieci do ok 35 lat).

Misja Młodzieżowa – obejmuje swoją pracą dwie grupy wiekowe: dzieci od 9 do 13 roku życia oraz młodzież od 14 do 18 lat.

Misja Rodzinna – prowadzi działalność ewangelizacyjną w środowisku małżeństw i rodzin z dziećmi, a także wspiera swą służbą małżeństwa i dzieci wewnątrz Wspólnoty.

Więcej szczegółowych informacji na temat działań misyjnych w dziale DZIAŁANIA.

SŁUŻBY

Osoby, które swoją pracą, czasem i talentami dzielą się z braćmi i siostrami wewnątrz Wspólnoty tworzą jej Służby. Jest ich wiele, zarówno kilku, jak i jednoosobowych. Po zakończeniu formacji podstawowej Służba i Misja są podstawowym miejscem gdzie możemy wzrastać w wierze, osobistej relacji z Bogiem i budować swoją dojrzałość. To po prostu ciąg dalszy naszej formacji. Deklaracja podjęcia się jakiejś służby jeżeli nie jest to wydarzenie jednorazowe obejmuje jeden rok. Jest też możliwość zadeklarowania po prostu chęci służenia i oddania się do dyspozycji Lidera wspólnoty w tym zakresie.

Służba Modlitewna – to m.in. : posługa modlitwą wstawienniczą “face to face” np. w środy, na wyjazdach, w razie potrzeby; posługa modlitwą wstawienniczą codzienną za konkretne osoby (codziennie inne), tzn. modlitwa smsowa; modlitwa w intencjach Wspólnoty i zgłoszonych do służby modlitewnej (np. w konkretny dzień tygodnia).

Służba Uwielbienia – prowadząca modlitwę uwielbienia podczas cotygodniowych spotkań Wspólnoty, rekolekcji, obozu i Eucharystii.

Służba Nauczająca – przygotowująca nauczania wygłaszane podczas spotkań modlitewnych.

Służba Formacji Ustawicznej – dbająca o program formacji członków Wspólnoty, przygotowująca konspekty spotkań Małych Grup.

Animator małej grupy formacyjnej – prowadzenie małej grupy formacyjnej według określonych celów i przy wsparciu wspólnotowych materiałów formacyjnych.

Służba Miłosierdzia – celem jej jest pomoc osobom samotnym, starszym, nastawiona również na reagowanie na potrzeby członków Wspólnoty, przyłączanie się do wielorakich akcji wspierających pomoc humanitarną.

Służba Komunikacji – to nagrywanie środowych konferencji, obsługa techniczna spotkań wspólnotowych oraz prowadzenie stron internetowych i mediów społecznościowych

Służba Obsługi Stołu – to służba zajmująca się organizacją Agapy po spotkaniach modlitewnych i Eucharystii, koordynacją zaopatrzenia na spotkania, wyjazdy, a także monitoringiem zasobów.

Służba Rozpoznawania Darów

Służba “Stowarzyszenie Natanael”

Służba Dobrych Życzeń

Służba Opieki nad Dziećmi

Służba Letniego Obozu Wspólnotowego

Służba Skrybów

Służba Liturgiczna

Co jest potrzebne podjąć służbę ?

Przede wszystkim chęć jej podjęcia. To warunek konieczny, by służba nas nie frustrowała. Dalej ważna jest też osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Uznanie swojej słabości i przyjęcie Jego Zbawienia. Wtedy służba jest wyrazem naszej wdzięczności i miłości do sióstr i braci. Ważne jest to co buduje naszą relację z Bogiem czyli, codzienna modlitwa i czytanie Pisma Świętego. Bez tego nie będziemy potrafili usłyszeć Bożych podpowiedzi wobec naszej służby i Jego zadań dla nas.

Bóg nigdy nie jest sam i nas też stworzył do relacji dlatego naturalnym miejscem dla ucznia Chrystusa jest wspólnota. Udział w spotkaniach Małej Grupy daje nam wsparcie nie tylko w służbie ale i w naszym duchowym rozwoju.

Ostatnia rzecz to akceptacja celu Wspólnoty. Wynika to ze względów czysto praktycznych, byśmy nie szli w różnych kierunkach, a przez to nie rozdrabniali sił, których i tak zawsze jest za mało.

Jeżeli nie wiesz gdzie chcesz służyć możesz skorzystać z pomocy Służby Rozpoznawania Darów, która pomoże Ci odkryć do jakich zadań wyposażył Cię Bóg.