Dane

Stowarzyszenie „Natanael”
ul. Leszka 57a
61-062 Poznań
NIP 7822497059
REGON 301384648
KRS 0000351915
Numer konta: 48 1090 1359 0000 0001 4911 7895

Cel

Stowarzyszenie “Natanael” zostało powołane do wspierania inicjatyw edukacyjno-wychowawczych mających na celu integralny rozwój człowieka. Szczególnym obszarem działania Stowarzyszenia jest organizacja obozów zimowych i letnich. Prowadzi działalność pożytku publicznego, ale nie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Finanse wspólnoty

Jedynym źródłem przychodu są darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd
Przewodniczący:
Sebastian Kujath

Zastępca przewodniczącego:
Anna Meller

Skarbnik:
Rafał Witkowski

Komisja rewizyjna

Magdalena Szkopek
Marek Mikołajczak
Michał Szymański