C

elem naszej wspólnoty jest głoszenie Dobrej Nowiny, by jak najwięcej ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa, a także mogło razem
z nami budować stabilne środowisko wzrostu wiary i życia, stając się gotowymi do służby i dzielenia się wiarą.

Taki cel obraliśmy sobie 10 lat temu, kiedy nasza wspólnota zaczęła się kształtować, on też określa naszą aktywność. W pierwszej kolejności zajmujemy się głoszeniem Dobrej Nowiny i pomaganiem sobie w stałym rozwoju duchowym. Staramy się poznawać Słowo Boże regularnie czytając je w modlitwie osobistej i podczas spotkań małych grup. Co tydzień spotykamy się też na modlitwie, aby razem dziękować za to, czym obdarowuje nas Bóg i ofiarowywać Mu nasze potrzeby. W małej grupie biblijnej każdy z nas poprzez Pismo Święte uczy się, jak poznawać wolę Bożą. Staramy się również wzajemnie wspierać się w zwykłych codziennych sprawach, tak by wspólnota była rzeczywistą wspólnotą życia, doświadczeniem Kościoła. Każdego roku wyjeżdżamy na letni tygodniowy obóz, który oprócz wypoczynku zapewnia jeszcze głębsze doświadczenie wspólnoty, a poprzez nią – Bożej miłości i troski. W ciągu roku mamy też okazje uczestniczyć w weekendowych rekolekcjach, konferencjach czy wspólnotowych Eucharystiach. Są też wydarzenia dające okazję do jeszcze lepszego poznawania się jak rajdy, górskie wyprawy, spływy kajakowe i inne wycieczki. Wspólnota gromadzi osoby dorosłe, rodziny, młodzież i dzieci.

 

Członkostwo

Nasza wspólnota nie ma formalnego członkostwa. Jedyne warunki wynikają z jej natury (eklezjalnej) i celu (akceptacja).
No i po prostu trzeba chcieć w niej być.

 

Nasza wspólnota

 • Została założona i jest kierowana przez Jezusa Chrystusa,
 • jest tworzona przez ludzi którzy weszli w osobistą relację z Jezusem,
 • jest spajana przez Duch Św.,
 • kontynuuje Misje Jezusa – głoszenie Dobrej Nowiny!

Co wynika z celu wspólnoty?

 • Akceptacja działania w sposób celowy,
 • akceptacja treści celu,
 • akceptacja drogi określonej w celu (najpierw „do siebie”, potem „do innych”),
 • przyjęcie priorytetu – Ewangelizacji w działaniu,
 • aktywny udział w życiu wspólnoty (budowanie środowiska), troska o budowanie własnej dojrzałości (modlitwa, Słowo, Eucharystia, spotkania biblijne),
 • samodzielne podejmowanie służby, „czynienie” nie tylko uczniów, ale uczniów gotowych do służby; wspieranie innych w służbie.

 

Co wynika z natury wspólnoty?

 • Wspólnota jest częścią Kościoła Katolickiego,
 • to, co cechuje Kościół, cechuje też wspólnotę,
 • uznanie autorytetu Chrystusa,
 • przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela,
 • poddanie się prowadzeniu Ducha Św.,
 • realizacja celu Misyjnego Kościoła.