Wydarzenie rodzinne: „Dar serca” – wspólne ozdabianie toreb płóciennych