W

 naszej Wspólnocie Misja Rodzinna działa służąc głoszeniem Ewangelii najmłodszym. Chcemy dać dzieciom możliwość wzrastania w bezpiecznym środowisku, w którym będą mogły nawiązać trwałą relację z Jezusem 🙂 Podczas comiesięcznych spotkań oraz w czasie rekolekcji i obozów dzieci spotykają się, by wspólnie poznawać historie biblijne i prawdy w nich zawarte. Każde spotkanie okraszone jest sporą ilością zabaw, dzięki czemu najmłodsi szybko się rozwijają, uczą się miłości i chętnie ze sobą przebywają.